Je kan nu je antioxydanten drinken !

Alkaline water : een bom aan antioxidanten

Tengevolge van het elektrolyse-proces heeft het Jupiterwater een negatief reduktiepotentiaal, of eenvoudiger gesteld: een sterke aantrekkingskracht voor de vrije radicalen, die anders de celstrukturen aantasten .Klik hier om een waterionizer te bestellen

Hierdoor hoef je niet uitsluitend afhankelijk te zijn van voedingssupplementen die hetzelfde beogen.
Veel Jupiterwater drinken dus !!! ( tot 2 liter per dag) Een laag molekulair gewicht (gemakkelijk opneembaar), gekombinneerd met een hoog reductiepotentiaal maken het Jupiter water tot een superieur bestrijder van de zeer aktieve vrije zuurstofradikalen.

Vergelijking Antioxidanten

Substantie Moleculair Gewicht
Alakline water 18
Beta Carotene 150
Vitamine E 153
Vitamine C 176

We Ship All Over Europe

Wellnesswebwinkel

Antikaterpil zoekers

Waterionizers

+anti-kater pil
+alkaline water
+gestruktureerd water
+clustered water
+afvalstoffen
+verzuring
+veroudering
+antikaterpil
+Jupiter
+waterionizers
+Masterpiece
+Mavello
+Melody
+Orion
+Aquarius
+Delphi Ultra
+wateralkalizers
+ontnuchterend
+wonderwater

Verkoopvoorwaarden Privacy Brainfit

Import Jupiter Waterionizers of Wateralkalizers Belgie Nederland --- modellen Masterpiece JP701 - Mavello JP101 - Melody JP104 - Orion JP108 - Aquarius JP109 - Waterionisators --- Alkaline wonderwater gezonder dan antikaterpil --- Brainfit bvba Notelaarweg 9, B-3140 Keerbergen